img


Baharatın Tarihçesi

Arapça’da koku anlamına gelen bahar kelimesinden türeyen bu kelimenin Hintlilerin kendi ülkelerine verdikleri sankstrikçe Bharat isminden de geldiği söylenir.

Çeşitli bitkilerin tohum, çekirdek, meyve, çiçek,kabuk,kök,yaprak gibi kısımlarının bütün halde veya parçalanması, kurutulması, öğütülmesi ile elde edilen baharatlar; gıdalara az miktarda katılmalarına rağmen, aroma ve lezzet değişiminde önemli rol oynamaktadır. Baharatlar kokuları ve lezzetlerinin yanı sıra gıdaların sindirimini ve emilimini kolaylaştırırlar. Antimikrobiyal özellikleriyle de gıdanın bir nevi hijyenini sağlarlar.

İnsanlık tarihi boyunca hiçbir gıda baharat kadar etkili olmamıştır. Tarih boyunca baharat ticaretini elinde tutan ülkeler güçlü ve zengin olmuşlardır. Asya’dan kervanlar ve gemilerle Ortadoğu’ya, oradan da Batı’ya getirilen baharat, İpek Yolu diye adlandırılan ticaret yollarının en değerli ürünlerini oluşturmuştur. Baharatın tarihçesi insanlık tarihiyle iç içedir. Ülkelerin kaderinde ve tarihinde, keşiflerde büyük etken olmuştur. Venedik, Cenova gibi merkezler baharat ticaretiyle zenginleşmişlerdir. Baharatın gıdalarda kullanımı ile ilgili ilk yazılı kayıt Mısır’da yapılan kazılarda bulunmuştur.